sprężyna

1. Ktoś jest główną sprężyną czegoś «ktoś jest inicjatorem, głównym organizatorem, przywódcą czegoś»: (...) jest „on główną sprężyną wszelkich akcji przeciwrządowych na terenie Wielkiej Brytanii (...). E. Duraczyński, Rząd.
2. Poruszyć wszystkie sprężyny «użyć wszystkich sposobów, aby osiągnąć cel»: (...) wycofał się z całego planu, gdy zorientował się, że chodzi o „obrobienie” Banku Polskiego. Po pierwsze – policja poruszyłaby wszystkie sprężyny, żeby ustalić sprawców, a po drugie – banknoty w Banku Polskim są seryjne i żadnych korzyści by z nich nie było. S. Milewski, Sprawy.
3. Skoczyć jak na sprężynie; zerwać się jak za naciśnięciem, pociągnięciem sprężyny; jakby sprężyną podrzucony «skoczyć, zerwać się nagle, gwałtownie»: Do przyjścia Agaty pozostały trzy minuty... Może chociaż zdążę odkurzyć? Skoczyłem jak na sprężynie do szafki, wytaszczyłem z niej rozklekotany odkurzacz... A. Burzyńska, Fabulant.

Słownik frazeologiczny . 2013.

Look at other dictionaries:

  • sprężyna — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. ż Ia, CMc. sprężynanie {{/stl 8}}{{stl 7}} elastyczny element stalowy w kształcie pręta lub płytki, zwinięty w spiralę lub wzdłuż linii śrubowej, używany zwykle jako łącznik współpracujących ze sobą części maszyn,… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • sprężyna — ż IV, CMs. sprężynanie; lm D. sprężynayn «przedmiot z materiału sprężystego, w postaci pręta, płytki, zwiniętego w spiralę lub wzdłuż linii śrubowej drutu itp., mający tendencję do rozprężania się, wyzyskiwaną w różnych mechanizmach i… …   Słownik języka polskiego

  • być (główną) sprężyną — {{/stl 13}}{{stl 8}}{czegoś} {{/stl 8}}{{stl 7}} być (głównym) czynnikiem kierującym czyimś działaniem, działalnością, pobudzającym do czegoś; być siłą sprawczą : {{/stl 7}}{{stl 10}}To paradoks, że zbrojenia są w dalszym ciągu sprężyną postępu… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • główny — Brzydki jak siedem grzechów głównych zob. brzydki 1. Ktoś jest główną sprężyną czegoś zob. sprężyna 1 …   Słownik frazeologiczny

  • zerwać się — Ktoś zerwał się jak oparzony zob. oparzyć. Zerwać się jak wicher zob. wicher 2. Zerwać się jak za naciśnięciem, pociągnięciem sprężyny, jakby sprężyną podrzucony zob. sprężyna 3. Zerwać się na równe nogi zob. noga 22 …   Słownik frazeologiczny

  • zrywać się — Ktoś zerwał się jak oparzony zob. oparzyć. Zerwać się jak wicher zob. wicher 2. Zerwać się jak za naciśnięciem, pociągnięciem sprężyny, jakby sprężyną podrzucony zob. sprężyna 3. Zerwać się na równe nogi zob. noga 22 …   Słownik frazeologiczny

  • Małgorzata Musierowicz — (2008) Małgorzata Musierowicz (b. January 9, 1945 in Poznań, Poland) is a popular Polish writer, author of many stories and novels for children and teenagers, but read with pleasure by adults too. She is the sister of poet and translator… …   Wikipedia

  • nacisnąć — Zerwać się jak za naciśnięciem sprężyny zob. sprężyna 3 …   Słownik frazeologiczny

  • pociągnięcie — Przekreślić coś jednym pociągnięciem (pióra) «zniweczyć coś jedną, często nieprzemyślaną decyzją»: Likwidacja dwóch pism jest, w moim przekonaniu, nonsensem. Tyle się u nas mówi o tradycji, a gdy już ona jest (...) to jednym pociągnięciem pióra… …   Słownik frazeologiczny

  • skoczyć — 1. Skakać z radości «bardzo się cieszyć»: Podczas inspekcji Hania dygotała nerwowo, potem, gdy całość wypadła pomyślnie, prawie skakała z radości. T. Bojarska, Świtanie. 2. Skakać z tematu na temat «zmieniać często temat rozmowy, mówić co chwila… …   Słownik frazeologiczny

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.